Área Científico-técnica: D. Sergio Quintero Fernández

Área Socio-lingüística: Dª María Díaz Pacheco

Área Práctica: D. Francisco Trapero Casas

Área de Formación Profesional: D. Joaquín Pérez Blanes